GOM Audio 2.2.14.0

GOM Audio 2.2.14.0

GOM Audio – 8,5MB – Shareware –
ra khỏi 3 phiếu
4 Stars User Rating
GOM Audio là một cầu thủ âm thanh miễn phí được thiết kế để làm cho nó đơn giản để
nghe CD, MP3, M4As, và các định dạng âm thanh phổ biến trên máy tính của bạn.
GOM âm thanh thực hiện nhiều tính năng và các phím tắt được sử dụng
ở GOM Media Player để nâng cao hơn nữa phát lại kinh nghiệm.

Tổng quan

GOM Audio là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi GOM Audio.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 911 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của GOM Audio là 2.2.14.0, phát hành vào ngày 04/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/11/2007.

GOM Audio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,5MB.

Người sử dụng của GOM Audio đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho GOM Audio!

Cài đặt

người sử dụng 911 UpdateStar có GOM Audio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
GOM Audio
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản